Udskriv denne side

Ordinær generalforsamling 2019

Tekstfelt:

Ordinær generalforsamling

Vi vil gerne invitere til ordinær generalforsamling i Børnefamiliegruppen region Hovedstaden

Mandag d. 25/2-2019 kl 19:30.

Sted oplyses senere. Bliver i københavnsområdet.

Vi byder på kaffe/the og lidt kage.

Dagsorden for generalforsamlingen lyder som følger:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Formandens beretning.
4) Godkendelse af regnskab 2018
5) Indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelse.

7) Valg af kritisk revisor
8) Evt.

Tilmelding og forslag: barnhovedstaden@diabetes.dkSidste frist for tilmelding til generalforsamlingen og indsende forslag er mandag d. 11/2-2019


Vi håber meget i vil møde op denne dag. Da der er stor brug for hjælp til bestyrelsen/arrangementer.


Venlig hilsen

Bestyrelsen i Børnefamiliegruppen Region Hovedstaden.